background

Welcome to Alpha-Interplaschem Co.,Ltd.

          บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์พลาสเคม จำกัด เป็นผู้นำเข้า ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมฟอกหนัง สิ่งทอ อาหาร เกษตร พลาสติก อาหารสัตว์ ฯลฯ ตลอดจนเป็นผู้ผลิตกาว สำหรับ อุตสาหกรรม หลากหลายประเภท ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่เราทำ

          บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ พลาสเคม จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์หลากหลายประเภทแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

          -   เบสิกเคมี
          -   เคมีพิเศษต่าง ๆ
          -   กาวอุตสาหกรรม
          -   รับจ้างผลิตเคมีทุกชนิด

          ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนาน และเปี่ยมด้วยศักยภาพที่เป็นเลิศส่งผลให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเชื่อมั่นและไว้วางใจเรา

          ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับเรานั้นหากผู้ผลิตในต่างประเทศรายใด ต้องการเปิดตลาดในประเทศไทย ทางบริษัทฯ พร้อมให้บริการในด้านข้อมูล โดยเรายินดีต้อนรับและให้คำปรึกษา

          เราพร้อมให้คำปรึกษาในการใช้สินค้าและรับบริการต่างๆ ของเรา โดยท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้โดยตรงหรืออีเมล์ : info@alpha-interplaschem.com