! ! ! กรุณา ติดต่อ ! ! !
บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์พลาสเคม จำกัด

317/3 หมู่ 1 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-323-3741-2

แฟกซ์ : 02-323-9176

อีเมล์ : info@alpha-interplaschem.com

เว็บไซต์ : www.alpha-interplaschem.com

กลับ